Bu doküman, 2021 yılında bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Söz konusu değişiklikler, hakimlik sınavları başta olmak üzere, tüm kurum sınavlarına hazırlanan adaylar tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır.

 

2020 ve öncesi basım tarihli kaynakları kullanan adaylar, yapılan değişikliklere ilişkin konuları kaynaklarında tespit ederek gerekli notları almalıdır. Ayrıca adaylar, bu dokümanı çıktı alarak kaynaklarının eki olarak da kullanabilirler. Çıktı alacaklar için, renkli çıktının tercih edilmesi faydalı olacaktır.

Bazı Kanunlarda 2021 Yılında Yapılan Değişiklikler