top of page

 

Bu doküman, 2021 ve 2022 yıllarında, bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu değişiklikler, hakimlik sınavları başta olmak üzere, tüm kurum sınavlarına hazırlanan adaylar tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır.

 

2021 ve 2022 öncesi basım tarihli kaynakları kullanan adaylar, yapılan değişikliklere ilişkin konuları kaynaklarında tespit ederek gerekli notları almalıdır.

 

Ayrıca adaylar, bu dokümanı çıktı alarak kaynaklarının eki olarak da kullanabilirler. Çıktı alacaklar için, renkli çıktının tercih edilmesi faydalı olacaktır.

Bazı Kanunlarda 2021 ve 2022 Yıllarında Yapılan Değişiklikler

bottom of page