Bu notta yer alan içerikler Ragıp Karakuş tarafından yazılmış, notun kapak ve sayfa tasarımları yine bizzat Ragıp Karakuş tarafından yapılmıştır. Notta tespit ettiğiniz içerik, yazım ve noktalama hatalarını aşağıdaki iletişim adreslerimizi kullanarak bildirmenizi rica ederiz. Ayrıca, olumsuz eleştirileriniz başta olmak üzere not ile ilgili tüm eleştirilerinizi de aynı iletişim adreslerimizi kullanarak göndermenizi rica ederiz.

Not, ticari veya akademik amaçlarla yazılmamıştır. Notu ticari amaçla veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak suretiyle kullanmayınız. Notta yer alan içerikleri doğrudan kullanacaksanız www.ragipkarakus.com web sitesini kaynak göstermenizi rica ederiz.

7155 sayılı Kanun’da düzenlenen abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip yolu nota dahildir. Not hazırlanırken 2018 yılında özellikle 7101 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler, 2020 yılında 7251 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler ve en son 2021 yılında 7327 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler de göz önünde bulundurulmuştur.

İcra ve İflas Hukuku Ders Notu