Bu notta yer alan içerikler Ragıp Karakuş tarafından yazılmış, notun kapak ve sayfa tasarımları yine bizzat Ragıp Karakuş tarafından yapılmıştır. Notta tespit ettiğiniz içerik, yazım ve noktalama hatalarını iletişim adreslerimizi kullanarak bildirmenizi rica ederiz. Ayrıca, olumsuz eleştirileriniz başta olmak üzere not ile ilgili tüm eleştirilerinizi de göndermenizi rica ederiz.

Not, kaynakçada belirtilen kaynaklardan da yararlanmak suretiyle mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır. Öğretideki görüş ayrılıklarına girilmemiş, mevzuat dışına olabildiğince çıkılmamaya çalışılmıştır. Notun hazırlanmasında sadece İcra ve İflas Kanunu’na bağlı kalınmamış; Harçlar Kanunu, Tebligat Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı özel kanunlarda yer alan hükümlere de ilgili kısımlarda yer verilmiştir. Gerekli görülen yerlerde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına da atıf yapılmıştır. Notun hazırlanmasında, 2018 yılında özellikle 7101 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler ve 2020 yılında 7251 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler göz önünde bulundurulmuştur.

Not, ticari veya akademik amaçlarla yazılmamıştır. Notu ticari amaçla veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak suretiyle kullanmayınız. Notta yer alan içerikleri doğrudan kullanacaksanız www.ragipkarakus.com web sitesini kaynak göstermenizi rica ederiz.

İcra ve İflas Hukuku Ders Notu

Düzeltme (25.12.2020)

Notun 145. sayfasında kambiyo senetlerine özgü iflas yoluna ilişkin ödeme emrine itiraz süresi sehven 10 gün olarak belirtilmiştir. Bu ifade "5 gün" olarak düzeltilmelidir. Yapılan bu düzeltme, şu an yayında bulunan notta mevcut değildir. İlgili bölümün düzeltmeden sonraki hali aşağıdaki gibi olmalıdır:

"Borcun ve takip masraflarının 5 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,"