top of page

İdari Yargılama Hukuku Ders Notu

 

Bu notta yer alan içerikler Ragıp Karakuş tarafından yazılmış, notun kapak ve sayfa tasarımları yine bizzat Ragıp Karakuş tarafından yapılmıştır. Notta tespit ettiğiniz içerik, yazım ve noktalama hatalarını aşağıdaki iletişim adreslerimizi kullanarak bildirmenizi rica ederiz. Ayrıca, olumsuz eleştirileriniz başta olmak üzere not ile ilgili tüm eleştirilerinizi de aynı iletişim adreslerimizi kullanarak göndermenizi rica ederiz.

Not, ticari veya akademik amaçlarla yazılmamıştır. Notu ticari amaçla veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak suretiyle kullanmayınız. Notta yer alan içerikleri doğrudan kullanacaksanız www.ragipkarakus.com web sitesini kaynak göstermenizi rica ederiz.

Güncelleme (20.07.2023)

Danıştay Başkanlık Kurulunun 20.07.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan iş bölümü kararıyla, daha önce vergi dava dairesi olarak görev yapan 4. Daire, idari dava dairesi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca notta belirtilen parasal sınırlar, 2023 yılındaki oranlar dikkate alınarak güncellenmiştir. Notu 20.07.2023 tarihinden önce çıktı alanların bu hususlara dikkat etmelerini rica ediyoruz. 

Düzeltme (25.07.2023)

Notun 16. sayfasında Danıştayın karar organları arasında "Başkanlık Kurulu" dikkatsizliğimiz sebebiyle yazılmamıştır. İlgili cümle aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Notu 25.07.2023 tarihinden önce indiren veya çıktı alanların bu hususa dikkat etmelerini rica ediyoruz.

 

"Danıştayın karar organları; 1) daireler, 2) Genel Kurul, 3) İdari İşler Kurulu, 4) konusuna göre İdari Dava Daireleri Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Kurulu, 5) İçtihatları Birleştirme Kurulu, 6) Başkanlar Kurulu, 7) Başkanlık Kurulu, 8) Yüksek Disiplin Kurulu ve 9) Disiplin Kuruludur (DK m. 5)." 

bottom of page