Bu notta yer alan içerikler Ragıp Karakuş tarafından yazılmış, notun kapak ve sayfa tasarımları yine bizzat Ragıp Karakuş tarafından yapılmıştır. Notta tespit ettiğiniz içerik, yazım ve noktalama hatalarını iletişim adreslerimizi kullanarak bildirmenizi rica ederiz. Ayrıca, olumsuz eleştirileriniz başta olmak üzere not ile ilgili tüm eleştirilerinizi de göndermenizi rica ederiz.

Not, ticari veya akademik amaçlarla yazılmamıştır. Notu ticari amaçla veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak suretiyle kullanmayınız. Notta yer alan içerikleri doğrudan kullanacaksanız www.ragipkarakus.com web sitesini kaynak göstermenizi rica ederiz.

İş Hukuku Ders Notu

Bu notu ilk olarak 2020 yılında paylaşmıştık. 2020 tarihli not üzerinde birkaç ufak değişiklik yaptık ve sayfa tasarımı yeniden düzenledik. Elinde 2021 tarihli not bulunanlar, içindekiler sayfalarını mukayese ederek yeni eklenen başlıkları görebilirler. Ayrıca, 2020 notunun 12. sayfasında "Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasına Getirilen Sınırlandırmalar ve Muvazaa" başlığı altında bulunan "temyizi" ifadesini "istinafı" olarak, "Yargıtay" ifadesini ise  "bölge adliye mahkemesi" olarak düzelttik. Bu, 2021 notunun 11. sayfasına tekabül ediyor; yaptığımız bu değişikliğin gerekçesine bu sayfada yazıyor.

Son olarak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 39. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur" cümlesinin Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 tarihli ve E.:2020/57; K.:2020/83 sayılı Kararı ile iptal edilmesi üzerine notun 117. sayfasında bu doğrultuda değişiklik yapılmış ve ilgili bilgi "İmza tarihinden önceki talepler de talep tarihi itibarıyla hüküm doğurur." şeklinde güncellenmiştir.