top of page

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına Yönelik Kaynak Tavsiyesi ve Bazı Önemli Uyarılar

Güncelleme tarihi: 15 Eki 2023

Rivayete göre; Nasreddin Hoca bir gün evinin damına çıkmış, artık ne olduysa olmuş, damdan aşağı düşüvermiş. Gürültü patırtı derken, Hoca’nın başına toplanmışlar. İçlerinden biri, “Hocam, hâlin nicedir; hekim çağıralım mı” diye sorunca, Hoca, “Tez, bana bir damdan düşen getirin. Hâlimden ancak o anlar!” diye cevap vermiş. Tanıdığım-tanımadığım birçok arkadaştan çok sayıda soru gelince, Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına hazırlanan değerli hakim/savcı yardımcısı adayı arkadaşlarıma tabiri caizse bir “damdan düşen" olarak edindiğim tecrübelerim ışığında bazı tavsiyelerde ve uyarılarda -özellikle kaynak tavsiyesinde- bulunmak üzere bu yazıyı kaleme alma gereği duydum.


İlk olarak 29 Mayıs 2021 tarihinde yayımladığım bu yazıyı, en son 2 Temmuz 2023 tarihinde güncelledim.


* * *


Öncelikle, Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavında başarının anahtarı çok çalışmaktan ziyade, sınav için en uygun kaynaklardan çalışmaktır. Önemli olan çok çalışmak veya çok bilgiye sahip olmak değil; verim alarak çalışmak ve sınav için gerekli bilgilere sahip olmaktır. Bu sebeple, bu sınav için kaynak seçimi yaparken ince eleyip sık dokumak gerekir.


Daha önce gerek sınava hazırlık sürecinde gerekse sınav sonrası süreçte, isim yapmış kitaplar başta olmak üzere birçok kitabı inceleme imkanım oldu. Ayrıca, daha önce sınava hazırlanmış, sınavda başarılı olmuş, hatta derece yapmış ve halihazırda hakim/savcı adayı olan birçok arkadaşımın da bu konuda görüşlerine başvurdum. Gerek kendi yaptığım incelemeler gerekse arkadaşlarımın da paylaşmış oldukları görüşler doğrultusunda, Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına hazırlanan değerli arkadaşlarım için bir kaynak listesi hazırladım.


Öncelikle belirtmek isterim ki; aşağıda yer alan kitapları tavsiye etmemdeki sebep bu kitapların alanlarında tek güzel değil, en güzel olmalarıdır. Dolayısıyla, benim incelemediğim yahut da incelemiş olsam dahi aşağıda yer vermediğim gayet güzel, gayet kaliteli kitaplar da mevcuttur. Fakat ben, bu listeyi hazırlarken sınava yönelik en doğru, en isabet kaynakları tercih etmeye özen gösterdim. Bunlara ek olarak, arkadaşlarımın da görüşleri doğrultusunda her bir ders için tavsiye ettiğim kaynağa alternatif birer kaynak da belirledim. Özellikle sınava, üç ay kala çalışmaya başlayanlar ve zaman açısından problem yaşayacağını düşünenler için alternatif olarak daha kısa kaynaklar paylaştım.


Şu hususa dikkat edilmelidir: Aşağıda her bir ders için birbirine alternatif olacak birden fazla konu anlatım kitabı paylaştım. Bu durum, bu kitapları birlikte tavsiye ettiğim şeklinde anlaşılmamalıdır. Kanaatimce, sınava hazırlık süreci boyunca her bir ders için sadece bir tane konu anlatım kitabı kullanmak en doğrusudur. Birden fazla kitaptan çalışmak yerine tek bir kitaptan tekrar yaparak çalışmak bilgilerin akılda daha kalıcı olmasını sağlar.


Daha önce Adli Yargı Hakim Adaylığı Sınavı olarak bildiğimiz Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı genel itibariyle mevzuat esas alınarak hazırlanan bir sınavdır. Dolayısıyla, hakim/savcı yardımcısı adayı arkadaşlarımın bu sınava hazırlanırken mevzuattan fazla uzaklaşmamaları, içtihatlardan ve bilimsel görüşlerden olabildiğince uzak durmaları gerekir. Nitekim, Danıştay, 2020 yılında yapılan sınavda, iş hukukunda sorulan bir soruyu, ilgili konunun İş Kanunu'nda düzenlenmemiş olması, Yargıtay içtihatlarıyla belirlenmiş olması ve dolayısıyla bilimsel açıdan tartışılır nitelikte olması gerekçesiyle iptal etmiştir (Danıştay 5. İdari Dava Dairesi, E. 2021/4217, K. 2021/2419, T. 01/07/2021). Burada yer alan kaynakları tercih etmemizdeki en önemli etken de zaten bu kitapların mevzuat dışına fazla çıkmamış olmaları, bilgileri kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde okuyucusuna sunmalarıdır.


Ayrıca, tavsiye ettiğimiz bu kitapların yazarları, alanlarında uzman kişilerdir. Alanında uzman olmalarının yanı sıra, uzun yıllar boyunca hakimlik sınavlarına yönelik kaynak hazırladıkları için bu alanda önemli tecrübelere sahiplerdir.


Öte yandan, bu sınavda başarının gelmesi için olmazsa olmaz unsurlardan biri, bol soru çözmektir. Hatta burada en kritik nokta, soruların çözümlerini okumaktır. Başka bir ifadeyle, başarının gelmesi için mutlaka soru çözülmeli, soru çözmekle yetinilmeyerek bu soruların çözümleri de mutlaka okunmalıdır. Bunun için, aşağıda ayrıca tavsiye ettiğimiz soru kaynaklarını da paylaştım. Burada değerlendirilmesi gereken önemli bir husus, hangi tarzda soru kitaplarının tercih edilmesi gerektiğidir. Sınava hazırlanırken, ÖSYM’nin soru tarzını görmek ve benimsemek, adaya sınavda önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla, özellikle ÖSYM’nin soru tarzına uygun kitapların tercih edilmesi oldukça elzemdir. Nasıl ki konu anlatım kitabı tercih ederken mevzuatın dışına çok çıkan kitaplardan uzak durulması gerekiyorsa, soru kitabı tercih ederken de ÖSYM’nin soru tarzına çok yabancı olan kitaplardan da uzak durulması gerekir. Özellikle, “özgün” olarak hazırlanan bazı kitapların yanından dahi geçmemek gerekir. Zorlayıcı sorular içerdiği için kaliteli olduğu zannedilen söz konusu bu kitapların adaya faydasından çok zararının olacağı kanaatindeyim.


Aşağıda, arkadaşlarımın tavsiye ettiği deneme setlerine de yer verdim. Ben deneme çözmeyi sınavda başarılı olmak için olmazsa olmaz bir unsur olarak görmüyorum. Zaten ben, sınava hazırlanırken hiç deneme çözmedim. Fakat, deneme çözmeyi olmazsa olmaz görmemem, bunu önemsiz veya gereksiz bulduğum anlamına gelmez. Her ne kadar ben sınavlara hazırlanırken deneme çözmemiş olsam da, görüşlerine başvurduğum arkadaşlarım sınava hazırlanırken deneme çözmenin çok faydalı olacağını belirttiler. Dolayısıyla, kendilerinin tavsiye etmiş oldukları deneme setlerini de paylaşma gereği duydum.


Sınava hazırlanırken Genel Kültür – Genel Yetenek alanı ihmal edilmemelidir. Özellikle Tarih dersi, asla ihmal edilmemelidir. 1 sorunun, 1 puanın dahi çok şey değiştirdiği bu sınava hazırlanan arkadaşlarımın Genel Kültür – Genel Yetenek alanını önemsememeleri tabiri caizse intihar olur. Temel Yurttaşlık Bilgisi için ayrıca bir çalışma yapmak gerekmez, zira Temel Yurttaşlık Bilgisi alanında gelen sorular aslında Anayasa ve İdare Hukuku sorularıdır. Dolayısıyla, Anayasa ve İdare Hukuku derslerine çalışılınca otomatik olarak Temel Yurttaşlık Bilgisi dersine de çalışmış olunur. Matematik ve Türkçe derslerinde sorulan sorular çok zorlayıcı olmaz. Fakat Tarih sorularının birçoğu gerçekten çok detay çalışmayı gerektiren düzeyde olur. O yüzden, Tarih derslerine çalışırken karşılaşılan her bilginin sınavda çıkabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalı, dolayısıyla bu ders çok fazla önemsenmelidir. Üstelik, Tarih alanında “Türk Kültür Medeniyetleri” başlığıyla 6 soru ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” başlığıyla 6 soru olmak üzere toplamda 12 soru sorulduğuna da dikkat çekmek isterim.


Ben kitapların “set” şeklinde alınmasını pek tavsiye etmiyorum. Çünkü setler içerisinde yer alan bazı kitaplar çok iyi olmayabilir. O yüzden, her ders için hangi kaynak en iyisi ise onun tercih edilmesi çok daha isabet olur. Fakat setleri pek tavsiye etmiyorum desem de “kesinlikle tavsiye etmiyorum” da demiyorum. Bu noktada illa set almak isteyen arkadaşlarımız Savaş Yayınları’nın “Hakimlik Kampı” seti ile Monopol Yayınları’nın “Monopol” setini tercih edebilirler; beğenmedikleri kitaplar için alternatif kitaplara yönelebilirler.


Son olarak belirtmem gerekir ki; burada paylaştığım kaynaklardan hiçbirinin yazarı ile veyahut yayınevi ile uzaktan veya yakından hiçbir iletişimim yoktur ve olmamıştır. Dolayısıyla, listeyi tamamen objektif bir şekilde hazırladığımdan kimsenin şüphesi olmasın.KONU ANLATIM KİTAPLARI


ANAYASA HUKUKU: Anayasa Hukuku dersi için arkadaşlarımın da görüşleri doğrultusunda Ahmet Nohutçu’nun “Altın Seri” isimli seride yer alan kitabını tavsiye ediyorum. Anayasa Hukuku detaylı çalışılması gereken bir alandır. Bazılarının Anayasa Hukuku için “82 Anayasasını oku gir” şeklinde tavsiyelerde bulunduklarını işitiyorum. Yapılan son sınavın sorularına bakılsa dahi bu tavsiyenin çok fahiş bir tavsiye olduğu rahatlıkla anlaşılır. Meclis İçtüzüğü’nü, ilgili özel kanunları ve ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini içeren bu eser, bu alanda hazırlanmış en iyi eserdir. 2020 yılında yapılan sınavda Temel Yurttaşlık Bilgisi alanında sorulan “Anayasa şikayeti” kavramının incelediğim kaynaklar içinde sadece bu kitapta bulunduğunu da belirtmek isterim. Zaten, bu kitap içerisinde oldukça bol miktarda tablo, soru ve çözümü, uyarı kutucukları ile konu özetleri bulunmaktadır. Sayfa sayısının çok olmasının sebeplerinden biri de budur.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların bu kitap yerine Devrim Toklucu'nun "İmtiyaz" serisinde yer alan kitabını kullanmaları daha uygun olur.


Anayasa Hukuku kitabı, 2021, 2020 veya 2019 basım tercih edilebilir. Fakat 2022 yılında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler mutlaka dikkate alınmalıdır.


Hangi kaynaktan çalışılırsa çalışılsın, 1982 Anayasası'nın ayrıca okunmasını tavsiye ediyorum.


İDARE HUKUKU: İdare Hukuku dersi için arkadaşlarımın da görüşleri doğrultusunda Yaşar Mirzaoğlu’nun “Alesta” serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyorum. Kanaatimce hukuk fakültelerinde okutulan dersler içerisinde Ticaret Hukuku dersleri ile birlikte en zor ders İdare Hukukudur. İdare Hukuku içeriği itibariyle oldukça kapsamlı ve zor bir alandır. Fakat Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına hazırlanan biri için bu kitap en doğru tercih olur. Bu sınava çalışan birisi idare hukuku dersine kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyor gibi çalışmamalıdır. İdare Hukukundan kaymakamlık sınavlarında sorulan soruların zorluk derecesi ile hakimlik sınavlarında sorulan soruların zorluk derecesi asla kıyas kabul etmez. Dolayısıyla bu derse çalışırken tabiri caizse “çok dallandırıp budaklandırmadan” kısa ve öz içeriğe sahip bir kitap tercih edilmeli, kalın ve detay bilgiler içeren kitaplardan uzak durulmalıdır. Bunun için de en doğru tercihin Yaşar Mirzaoğlu’nun Alesta isimli kitabı olduğu kanaatindeyim.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların da bu kitabı kullanmalarını öneriyorum.


İdare Hukuku kitabı eski basım tercih edilebilir; fakat 2020 ve 2021 yıllarında yapılan değişiklikler mutlaka dikkate alınmalıdır.


Yeri gelmişken belirtmek isterim ki; Kaymakamlık Sınavı genelde hakimlik sınavlarında önce yapılır. Hakimlik sınavlarına hazırlanan adaylar kendilerini test etmek için kaymakamlık sınavlarındaki sorulara bakmak isterler. Fakat gördükleri soruların zorluk derecesi sebebiyle bir korkuya kapılarak İdare Hukuku dersine daha fazla zaman ayırıp diğer dersleri ihmal ederler. Az önce de belirttiğim üzere, İdare Hukukundan kaymakamlık sınavlarında sorulan soruların zorluk derecesi ile hakimlik sınavlarında sorulan soruların zorluk derecesi asla kıyas kabul etmez. Dolayısıyla, hakimlik sınavlarından önce kaymakamlık sınavlarında sorulan sorulara bakıp kendinizi durduk yere mutsuz etmeyin.


İDARİ YARGILAMA HUKUKU: İdari Yargılama Hukuku dersi için kendi yazmış olduğum ders notunu tavsiye ediyorum. Bu ders için sadece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri Kanunu’nu okumanın yeterli olacağı yönündeki görüşleri makul bulsam da, bazı konular için nota veya kitaba gerek duyulabileceği kanaatindeyim. Özellikle İYUK’un 9, 10, 11, 12 ve 13. maddelerini iyi anlayabilmek için bir not veya kitap yardımına başvurmak gerekebilir. Bu hususu da göz önünde bulundurursak, kendi yazmış olduğum ders notunun İdari Yargılama Hukuku için yeterli olacağı kanaatindeyim.


Benim hazırlamış olduğum ders notuna alternatif olarak, Yaşar Mirzaoğlu'nun Alesta isimli kitabını tavsiye ediyorum. Benim ders notumu inceleyebilir, beğenmediğiniz takdirde Yaşar Mirzaoğlu'nun kitabını alabilirsiniz.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların da bu kaynakları kullanmalarını öneriyorum.


İdari Yargılama Hukuku kitabı, 2021 yılında yapılan değişiklikleri mutlaka içermelidir. Ayrıca, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda 2022 yılında yapılan değişiklik de mutlaka dikkate alınmalıdır.


Hangi kaynaktan çalışılırsa çalışılsın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri Kanunu ve hatta 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu’nun ayrıca okunmasını tavsiye ediyorum.


CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER: Ceza Hukuku Genel Hükümler dersi için daha önce Sinan Sakin’in “Altın Seri” serisinde yer alan kitabı ile İsmail Ercan’ın “Themis” serisinde yer alan kitabını tavsiye etmiştim. Fakat bu ders için yapmış olduğum tavsiyenin çok net bir tavsiye olmadığını, bu sebeple, bu derste iki kitabı da kullanmış kişilerden ayrı ayrı düşüncelerini öğrenerek bir tercihte bulunmanın daha doğru olacağını belirtmiştim. Fakat, arkadaşlarımla yaptığım istişare neticesinde, bu iki kitabın da bu sınav için fazla olacağına kanaat getirdik. Bu ders için Olcay Aslan’ın “Hocasından Ders Notları” serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyoruz. Bu kitaba alternatif olarak da Emin Hüseyinoğlu'nun "Yetki" serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyoruz. Her iki kitap da sınav için yeterli olacaktır.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların da bu kaynakları kullanmalarını öneriyorum.


Ceza Hukuku Genel Hükümler kitabı eski basım tercih edilebilir; fakat Türk Ceza Kanunu'nda 2021 ve 2022 yıllarında yapılan değişiklikler mutlaka dikkate alınmalıdır.


CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER: Ceza Hukuku Özel Hükümler dersi için arkadaşlarımın da görüşleri doğrultusunda Olcay Aslan’ın “Hocasından Ders Notları” serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyorum. Bu ders için başka bir kaynağa gerek duyulacağını zannetmiyorum; dolayısıyla alternatif bir kaynak tavsiye etmiyorum.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların da bu kitabı kullanmalarını öneriyorum.


Ceza Hukuku Özel Hükümler kitabı Türk Ceza Kanunu'nda 2021 ve 2022 yıllarında yapılan değişiklikleri mutlaka içermelidir.


CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU: Bu ders için tavsiye ettiğimiz kitap Ömer Keskinsoy ve Murat Soylu'nun birlikte yazmış oldukları ve “Monopol” serisinde yer alan kitaptır. Bu kitabı çok başarılı buldum. Monopol serisinin en iyi kitabının bu kitap olduğu kanaatindeyim. Özellikle konu sonlarında yer alan tabloları çok faydalı buldum. Kitabın örnek sayfalarına Monopol Kitabevi’nin internet sitesinden bakılabilir.


Ben Ceza Muhakemesi Hukuku dersine bu kitaptan çalışanların alternatif bir kaynak arayışına gireceklerini pek zannetmiyorum. Fakat yine de, Olcay Aslan’ın “Hocasından Ders Notları” serisinde yer alan kitabını da beğendiğimi belirtmek isterim.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların Emin Hüseyinoğlu'nun Yetki serisinde yer alan kitabını kullanmalarını öneriyorum.


Ceza Muhakemesi Hukuku kitabı 2022 yılında yapılan değişiklikleri mutlaka içermelidir. Ayrıca 2023 yılında yapılan değişiklikler mutlaka dikkate alınmalıdır.


Hangi kaynaktan çalışılırsa çalışılsın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ayrıca okunmasını tavsiye ediyorum.


MEDENİ USUL HUKUKU: Medeni Usul Hukuku dersi için arkadaşlarımın da görüşleri doğrultusunda Alper Bulur’un “Monopol” serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyorum. Bu ders için sadece 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu okumanın yeterli olacağı yönündeki görüşleri makul bulsam da, bazı konular için kitaba gerek duyulabileceği kanaatindeyim. Bunun için Alper Bulur’un kitabı gayet doğru bir tercih olur. Kitabın örnek sayfalarına Monopol Kitabevi’nin internet sitesinden bakılabilir. Kitabın kısa olması ve çoğu yerinde ilgili kanun maddelerinin değiştirilmeden birebir verilmesi bence bu ders için oldukça isabetli bir durumdur. Burada diğer dersler için de tavsiye ettiğim kaynaklar içerisinde “kısa ve öz” tanımına en uygun kitap bu kitaptır.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların da bu kitabı kullanmalarını öneriyorum.


Medeni Usul Hukuku kitabı 2020 yılında yapılan değişiklikleri mutlaka içermelidir. Ayrıca, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 2022 yılında gerçekleşen değişiklik de mutlaka dikkate alınmalıdır.


Hangi kaynaktan çalışılırsa çalışılsın, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ayrıca okunmasını tavsiye ediyorum.


MEDENİ HUKUK: Medeni Hukuk dersi için, daha önce önerdiğim kitapların yeni baskılarının çıkmıyor olması sebebiyle, arkadaşlarımın görüşleri doğrultusunda Abdülkerim Yıldırım'ın "Monopol" serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyorum. Konu anlatım kısmı yaklaşık 300 sayfadan oluşan bu kitabın, şu anlık sınava en uygun kitap olduğu kanaatindeyiz. Bilindiği üzere, Medeni Hukuk, içerisinde Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukukunu barındıran oldukça geniş bir alandır. Yukarıda İdare Hukuku için ifade ettiğim durumun bir benzeri burada da söz konusudur. Medeni Hukuk her ne kadar çok kapsamlı bir alan olsa da sınavda sorulan sorular çok kalın ve kapsamlı kitaplardan çalışmayı gerektirecek kadar detay mahiyette olmaz. Dolayısıyla, bu kitabın bu sınav için yeterli olacağı kanaatindeyiz. Bu kitaba alternatif olarak, Dr. Eyüp İpek'in Benim Hocam Yayıncılık'tan çıkan kitabı tercih edilebilir. Her ne kadar üzerinde "KPSS-A Grubu" yazıyor olsa da, bu kitap, hakimlik sınavları için yeterli olacaktır.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların Bahadır Erkol'un İmtiyaz serisinde yer alan kitabını kullanmalarını öneriyorum.


Medeni Hukuk kitabı eski basım tercih edilebilir; fakat Türk Medeni Kanunu'nda 2021 ve 2023 yıllarında ve Noterlik Kanunu'nda 2022 yılında yapılan değişiklikler mutlaka dikkate alınmalıdır.


Yeri gelmişken belirtmem gerekir ki; Serhat Güven ve Çağrı Ünsal tarafından hazırlanan Hakimim Soru Bankası kitabının Medeni Hukuk bölümü mutlaka çözülmelidir; bu soru bankasını set olarak almak istemeyenler ise tekli olarak satılan “Medeni Hukuk – Borçlar Hukuku” kitabını mutlaka almalı ve çözmelidirler.


BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER: Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersi için daha önce Doç. Dr. Abdulkerim Yıldırım’ın “Monopol” serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyorum. Yukarıda Monopol serisinin en çok beğendiğim kitabının Ceza Muhakemesi Hukuku kitabı olduğunu belirtmiştim; bu kitap da bu serinin en beğendiğim ikinci kitabıdır. Kitabın 422 sayfadan oluşması belki kısa kaynak tercih edilmesi gerektiği yönündeki tavsiyemle çelişiyor olabilir. Bunun sebebi, konuların bol örneklendirme yapılarak açıklanmış olması ve örnek sorular içermesidir. Zaten bu kitabı cazip kılan en önemli etken de konuların örneklerle açıklanması ve böylece anlama kolaylığı sağlamasıdır. Esasen, piyasada yer alan diğer kitaplara nazaran bu kitabın çok fazla sayfa sayısına sahip olduğu da söylenemez.


Açıkçası, Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersi için alternatif bir kitap tavsiyesinde bulunmayı düşünmüyordum. Fakat yine de kitabın sayfa sayısını çok bulanlar için, arkadaşlarımın da görüşleri doğrultusunda Dr. Eyüp Koçak’ın “AkademikUS” serisinde yer alan kitabını ve Gökhan Aksoy'un "İhtar" isimli kitabını alternatif olarak paylaşıyorum.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların Gökhan Aksoy'n İhtar isimli kitabını kullanmalarını öneriyorum.


Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabı eski basım tercih edilebilir; fakat yine de mevzuat taraması yaparak herhangi bir hükümde değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol etmekte fayda olur.


Yeri gelmişken belirtmem gerekir ki; Serhat Güven ve Çağrı Ünsal tarafından hazırlanan Hakimim Soru Bankası kitabının Borçlar Hukuku bölümü mutlaka çözülmelidir; bu soru bankasını set olarak almak istemeyenler ise tekli olarak satılan “Medeni Hukuk – Borçlar Hukuku” kitabını mutlaka almalı ve çözmelidirler.


BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER: Bu ders için kitap tavsiyesinde bulunmayacağım. Zira, bu ders için çok kısa bir ders notunun dahi yeterli olacağı kanaatindeyim. Çünkü Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersinden çok az sayıda soru gelmekte, gelen sorular da çok yüzeysel bilgilerden oluşmaktadır. Bu dersin yüzlerce sayfalık kitaplardan çalışmayı gerektirecek bir ders olduğunu düşünmüyorum. Ulaşabilirseniz kısa dershane notları bu ders için yeterli olur. Bu noktada, Eren Demir'in Yargıç serisinde yer alan 64 sayfalık kitabı kullanılabilir.


Borçlar Hukuku Özel Hükümlerde kullanılacak not veya kitap eski tarihli olabilir. Fakat, kira sözleşmelerine ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu’nda 2020 yılında yürürlüğe giren hükümler ve 2022 yılında yapılan değişiklik ile taşınmaz satışına ilişkin olarak Noterlik Kanunu'nda 2022 yılında yapılan değişiklikler mutlaka dikkate alınmalıdır.


TİCARET HUKUKU: Ticaret Hukuku dersi için daha önce Dr. Tamer Bozkurt’un “Themis” serisinde yer alan kitabını tavsiye etmiştik. Bunun sebebi, son yıllarda yapılan sınavlarda Ticaret Hukukunda gerçekten çok detay ve zor denilebilecek bilgilerin karşımıza çıkıyor olmasıydı. Ticaret Hukuku dersinde “şu konudan soru gelmez, bu bilgi çok detay, bunu sormazlar” denilebilecek bir durumun bulunmaması, nereden veya hangi bilgiden soru gelebileceğinin hiç belli olmaması sebebiyle bu kitabı tavsiye etmiştik. Fakat, aldığımız dönüşler, bu kitabın çok kalın olduğu ve çok detay bilgiler içerdiği yönünde oldu. Gerek bu kitabın çok kalın ve detaylı bilgiler içeriyor olması, gerek daha kısa kaynaklardan çalışarak olası açıkların soru çözümü ile kapatılabilecek olması ve gerekse piyasa fiyatının oldukça yüksek olması göz önünde bulundurularak, bu kitap yerine Ufuk Arslan ve Mustafa Dinçdemir'in "Yargıç" serisinde yer alan Ticaret Hukuku (2023) kitabının bu sınav için daha uygun bir kaynak olduğu kanaatine vardık.


Bu kaynağa alternatif olarak da "Monopol” serisinde yer alan Ticaret Hukuku kitabını tavsiye ediyoruz.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların da bu kaynakları kullanmalarını öneriyorum.


Ticaret Hukuku kitabı eski basım tercih edilebilir; fakat 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan değişiklikler mutlaka dikkate alınmalıdır.


İCRA VE İFLAS HUKUKU: İcra ve İflas Hukuku dersi için arkadaşlarımın da görüşleri doğrultusunda Dr. Mehmet Kodakoğlu’nun “Altın Seri” serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyorum. Bu kitabın, bu ders için yazılmış en iyi kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabın kalın olmasının sebebi, içerisinde oldukça bol miktarda tablo, soru ve çözümü, deneme ve uyarı kutucuğunun bulunmasıdır. İcra ve İflas Hukuku gibi kanaatimce karışık ve anlaşılması zor bir ders için oldukça ideal olan bu kitaptan çalışanların pişman olacaklarını zannetmiyorum.


Bu alanda alternatif olarak tavsiye ettiğimiz kitap, Emin Kalkan'ın “Yargıç” serisinde yer alan kitabıdır. Ayrıca, bir başka alternatif olarak kendi yazmış olduğum ders notunu da tavsiye edebilirim. Kitap almak istemeyenler benim yazmış olduğum ve internet sitemde herkese açık olarak paylaşmış olduğum ders notunu gönül rahatlığıyla kullanabilirler.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların Emin Kalkan'ın Yargıç serisinde yer alan kitabını kullanmalarını öneriyorum.


İcra ve İflas Hukuku kitabı 24 Kasım 2021 tarihinde yapılan değişiklikleri mutlaka içermelidir. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan değişiklikler mutlaka dikkate alınmalıdır.


İŞ HUKUKU: İş Hukuku dersi için Kadir Kulu’nun “AkademikUS” serisinde yer alan kitabını tavsiye ediyorum. Alternatif olarak kendi notumu tavsiye ediyorum. Mevzuatın dışına çok çıkmadan hazırladığım bu ders notunun konu anlatım olarak ihtiyacınızı karşılayacağını düşünüyorum. Fakat, Toplu İş Hukuku kısmını çok uzun bulanlar, bu kısma sadece Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nu okuyarak da çalışabilirler.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların Kadir Kulu'nun AkademikUS serisinde yer alan kitabını kullanmalarını öneriyorum.


İş Hukuku kitabı eski basım tercih edilebilir; fakat İş Mahkemeleri Kanunu'nda 2023 yılında yapılan değişikliklerin dikkate alınmasında fayda vardır.


Bu ders için hem çıkmış soru kitabı hem de özgün soru kitabı tavsiyesinde bulunacağım. Müessir Soru Bankası setinin İş Hukuku kitabındaki soruları mutlaka çözülmelidir; bu soru bankasını set olarak almak istemeyenler ise tekli olarak satılan “Müessir - İş Hukuku” soru kitabını mutlaka almalı ve çözmelidirler. Özgün soru kitabı olarak da Cihan Batu'nun kitabının kullanılmasını tavsiye ediyorum.


TARİH: Bu alan için arkadaşlarımın da görüşleri doğrultusunda Bekir Çelik’in “Fetihname” ismiyle bilinen kitabını tavsiye ediyorum. Kitabın güzel hazırlanmış bir kitap olduğu ve sınav için yeterli olacağı kanaatindeyim. Bekir Çelik’in YouTube kanalında yayınladığı ders videoları da izlenebilir.


Sınava üç aydan az bir süre kala çalışmaya başlayanların da bu kitabı kullanmalarını öneriyorum.


Tarih alanında “Türk Kültür Medeniyetleri” başlığıyla 6 soru ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” başlığıyla 6 soru olmak üzere toplamda 12 soru sorulmaktadır. Tarih sorularının birçoğu gerçekten çok detay çalışmayı gerektiren düzeyde olur. Tarih derslerine çalışırken karşılaşılan her bilginin sınavda çıkabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. O yüzden, tarih dersi asla ihmal edilmemeli, tam aksine, çok fazla önemsenmelidir.


TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ: Yukarıda da izah ettiğim üzere, Temel Yurttaşlık Bilgisi için ayrıca bir çalışma yapmak gerekmez. Zira Temel Yurttaşlık Bilgisi alanında gelen sorular aslında Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku sorularıdır. Dolayısıyla, Anayasa Hukukuna ve İdare Hukukuna çalışmış olmak, aynı zamanda Türk Yurttaşlık Bilgisi alanına da çalışmış olmak demektir.


TÜRKÇE VE MATEMATİK: Türkçe ve Matematik dersleri için ayrıca bir kaynak almaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu iki derste temel bilgileri hatırlayıp biraz soru çözmenin yeterli olacağı kanaatindeyim. Fakat yine de soru çözerek çalışmak isteyenler, Temsil Yayınları'nın "Etkin" isimli çıkmış sorulardan oluşan kitabını çözebilirler. Matematik için İlyas Güneş’in Benim Hocam YouTube kanalında yayınlanan videoları izlenebilir.


* * *


Aşama aşama uygulanmasına karar verilen İnsan Hakları Eylem Planı doğrultusunda yapılacak mevzuat değişiklikleri çok yakından takip edilmelidir.SORU KİTAPLARI


Yukarıda da belirttiğim üzere, başarının gelmesi için mutlaka soru çözülmeli, soru çözmekle yetinilmeyerek bu soruların çözümleri de mutlaka okunmalıdır. Hatta soru çözümleri mümkünse birden fazla kez okunmalıdır. Sınava hazırlanırken ÖSYM’nin soru tarzını görmek ve benimsemek, adaya sınavda önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Dolayısıyla, özellikle ÖSYM’nin soru tarzına uygun kitapların tercih edilmesi oldukça elzemdir. Kanaatimce, nasıl ki konu anlatımı kitabı tercih ederken mevzuatın dışına çok çıkan kitaplardan uzak durulması gerekiyorsa, soru kitabı tercih ederken de ÖSYM’nin soru tarzına çok yabancı olan kitaplardan da uzak durulması gerekir.


Bu düşüncemden, özgün sorulardan oluşan kitaplardan tamamen uzak durulması gerektiği şeklinde bir sonuca ulaşılmamalıdır. Daha önce sorulmamış konulardan soru çözmek ve farklı soru tarzlarını görmek de gerekir. Daha önce özgün soru bankası olarak Hakimim ve Akademi'yi önermiştim. Fakat, her ne kadar piyasadaki hemen hemen bütün konu anlatım kitaplarını inceleme imkanı bulmuş olsam da, bütün soru bankalarını inceleme ve birbirleriyle mukayese edebilme imkanım olmadı. Dolayısıyla, ben Hakimim ve Akademi soru bankalarını beğendiğimi belirtsem de, eksik yönlendirmede bulunmak istemediğim için, incelemediğim diğer soru bankalarının bu iki soru bankasından daha iyi olabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulmasını, bu bağlamda özgün soru bankası konusunda -özellikle de İmtiyaz, Usul-Esas, Tebliğ, Duayen Tebliğ soru bankaları bakımından- başkalarından mutlaka görüş alınmasını ve özgün soru bankası tercihinin bu doğrultuda yapılmasını rica ediyorum.


Piyasada çıkmış soru bankası olarak yer alan kaynaklar Müessir, Konsensus ve Orijinal isimli kaynaklardır. Ben Müessir ve Konsensus'u kullandım, fakat Orijinal'i inceleme imkanı bulamadım. Bu sebeple, Orijinal ile ilgili olarak başkalarından görüş alınmasını rica ediyorum. Müessir, son yıllarda hakim/savcılık sınavları başta olmak üzere diğer kurum sınavlarında çıkmış tamamen orijinal sorulardan, Konsensus ise bu çıkmış soruların orijinallerinden değil, uyarlanmış hallerinden ve bunlara ilaveten birçok özgün sorudan oluşmaktadır. Sorular tek tek mukayese edildiğinde de görüleceği üzere, Konsensus'u çıkmış soru bankası olarak değil, esasen bir özgün soru bankası olarak düşünmek gerekir. Nitekim, artık Konsensus'un yeni basımlarında çıkmış soru vurgusu yapılmamaktadır. Adaylar, Müessir'i çözerek soruların orijinallerini görme, Konsensus'u çözerek ise bu soruların farklı soruluş şekillerini ve bunlara ilaveten yeni özgün soruları görme imkanı bulacaklardır. Bu sebeple, adayların çıkmış soru bankası tercihinde bulunurken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekir.


Ben Konsensus'u çok beğendiğimi, çözümlerin çok açıklayıcı ve tatmin edici olduğunu ve bu kaynağın özellikle iyi bir tekrar açısından tercih edilebilir olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle sınava ilk kez hazırlananların bu kaynaktan çok fazla verim alacaklarını düşünüyorum.


Çıkmış sorulardan oluşan soru bankası olarak Müessir'i öneriyorum. Müessir, çıkmış soruların orijinallerini içermesinin yanı sıra çözümlerinin oldukça açıklayıcı olmasından ötürü de tercih edilebilir bir kaynak. Fakat az önce de belirttiğim üzere, yine çıkmış sorulardan oluşan Orijinal isimli soru bankası ile ilgili olarak başkalarından görüş alınmasını rica ediyorum.DENEMELER


Yukarıda da belirttiğim üzere, kanaatimce, deneme çözmek, sınavda başarılı olmak için olmazsa olmaz bir unsur değildir. Fakat bu, deneme çözmenin önemsiz veya gereksiz olduğu anlamına gelmez. Her ne kadar ben sınavlara hazırlanırken deneme çözmemiş olsam da, görüşlerine başvurduğum arkadaşlarımın tamamına yakın çoğunluğu, sınava hazırlanırken deneme çözmenin çok faydalı olacağını belirttiler. Dolayısıyla, arkadaşlarımın tavsiye etmiş oldukları deneme setlerini de paylaşma gereği duyuyorum. Arkadaşlarım, “Yargıç 5’li Deneme” ve “Hakimlik Akademisi 7”li Deneme” setlerini tavsiye ediyorlar.


* * *


Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavına ilişkin olarak sormak istediğiniz başka bir husus olduğunda internet sitemin iletişim bölümü aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Bu yazıyı okuyan herkese, hazırlık sürecinde kolaylıklar ve sınavda başarılar diliyorum.


Ragıp KARAKUŞ

26. Dönem Hâkim Adayı

29.617 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page