resim_1528877478_051_edited.jpg

İCRA VE İFLAS HUKUKU
DERS NOTU (2022)

Ragıp Karakuş Tarafından Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı ve Diğer Kurum Sınavları İçin Hazırlanan, Hukuk Fakültelerinde de Yardımcı Kaynak Olarak Kullanılabilecek İcra ve İflas Hukuku Ders Notu

24 Kasım 2021'de 7343 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Dahil

Ticari-isletme-nedir-ve-unsurlari-scaled.jpg

TİCARİ İŞLETME HUKUKU DERS NOTU

Ragıp Karakuş Tarafından Fakülte Derslerine Yardımcı Kaynak Olarak Hazırlanan Ticari İşletme Hukuku Ders Notu

danistay-baskani-zeki-yigit_edited.jpg

İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERS NOTU

Ragıp Karakuş Tarafından Hakim Adaylığı Sınavları İçin Hazırlanan, Hukuk Fakültelerinde de Yardımcı Kaynak Olarak Kullanılabilecek İdari Yargılama Hukuku Ders Notu

2021 yılında 7331 sayılı Kanun'la yapılan Değişiklikler Dahil

ders_edited.jpg

SINAVA YÖNELİK BİRTAKIM TAVSİYE VE UYARILAR

Sınava Hazırlananlar İçin, Kurs/Dershane, Çalışma Yöntemi, Çalışmaya Başlanması Gereken Zaman ve Günlük Çalışma Süresi Başta Olmak Üzere Bazı Hususlarda Önemli Birtakım Tavsiye ve Uyarılar

thumbs_b_c_3026b61487a463ca74a29f4c21ed3e98.jpg

2021 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2021 yılında, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, İcra ve İflas Kanunu’nda, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

s-a920264a28146a650bfaf1880201ded0d6d393

KAYNAK TAVSİYESİ VE BAZI ÖNEMLİ UYARILAR

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavına Yönelik Kaynak Tavsiyesi ve Bazı Önemli Uyarılar

ishukuku_edited.jpg

İŞ HUKUKU DERS NOTU

Ragıp Karakuş Tarafından Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı İçin Hazırlanan, Hukuk Fakültelerinde de Yardımcı Kaynak Olarak Kullanılabilecek İş Hukuku Ders Notu

Bu sitede yer alan içeriklere ilişkin haklar Ragıp Karakuş'a aittir. Notlar ticari veya akademik amaçlarla yazılmamıştır. Notları ticari amaçla veya üzerinde değişiklik yapmak suretiyle kullanmayınız. Bu siteden ve notlardan yapacağınız alıntılarda siteyi kaynak göstermenizi rica ederiz.